Bar „Wenecja”. Układ przestrzenny kawiarni, plan i przekrój w owalu

Autor: Sołtan, Jerzy
Numer inwentarza: MASP 1920
Data: ok. 1961
Wymiary: 19,5 x 30,3
Technika: tusz, kalka
Opis: Projekt zespołu gastronomicznego na Woli w Warszawie, tzw. „Bar Wenecja”, w ramach prac ZAB (Zakłady Artystyczno-Badawcze), 1959-1961. Współautorzy: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, Adolf Szczepiński (nadzór realizacyjny).
Bookmark and Share