Projekt malowidła ściennego we wnętrzu Centrali Handlu

Autor: Urbanowicz, Bohdan Tadeusz
Numer inwentarza: MASP 26
Data: 1953-54
Wymiary: 42,6 x 28,9
Technika: tempera, karton
Opis: Teoretyczne studium centrali handlu, z zastosowaniem polichromii, 1953-1954. Autor: Jerzy Sołtan; Współautor: Bohdan Urbanowicz. Niezrealizowany.
Bookmark and Share