Projekt Pawilonu Polskiego na „Expo'58” w Brukseli. Elewacja południowa

Autor: Fangor, Wojciech
Numer inwentarza: MASP 1909
Data: 1956
Wymiary: 70 x 280.5
Technika: tempera, sklejka
Opis: Projekt wykonany w ZAB (Zakłady Artystyczno-Badawcze). Zespół: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, Lech Tomaszewski (konstrukcja przekrycia), Wojciech Fangor (malarstwo). Wersja pierwsza konkursowa oznaczona „BX 58”.
Bookmark and Share