PDT w Olsztynie. Szkic kolorystyki (niedokończony)

Autor: Sołtan, Jerzy
Numer inwentarza: MASP 832
Data: 1959-62
Wymiary: 20,6 x 55,1
Technika: tempera, ołówek, karton
Opis: Projekt zespołu domu towarowego, budynku biurowego i baru w Olsztynie, w ramach prac ZAB (Zakłady Artystyczno-Badawcze), 1959-1962. Zespół: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz (współautor), Wiktor Gessler (kierownik pracowni), Jerzy Brejowski (nadzór realizacyjny i architektura), Wojciech Fangor (malarstwo), Lech Tomaszewski (konstrukcje) oraz członkowie pracowni: Viola Damięcka, Andrzej Pinno, Elżbieta Kosacz-Gesslerowa. Zrealizowany do 1965. Nagroda II stopnia MBiPMB w 1965.
Bookmark and Share