Projekt Pawilonu Polskiego na „Expo'58” w Brukseli. Widok ściany południowej i głównego wejścia

Autor: Sołtan, Jerzy
Numer inwentarza: MASP 1916
Data: 1956
Wymiary: 21,2 x 43
Technika: tusz, ołówek, flamaster, kalka
Opis: Projekt wykonany w ZAB ( (Zakłady Artystyczno-Badawcze). Zespół: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, Lech Tomaszewski (konstrukcja przekrycia), Wojciech Fangor (malarstwo). Wersja pierwsza konkursowa oznaczona „BX 58”.
Bookmark and Share