Pawilon Polski w Nowym Jorku

Numer inwentarza: ZAB 10_24
Data: 1958
Opis: Projekt stoiska polskiego na wystawie handlowej w Nowym Jorku zrealizowany w ramach prac ZAB (Zakłady Artystyczno-Badawcze), 1958. Wykonane na zlecenie Polskiej Izby Handlowej.
Współautorzy: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Brejowski.
Bookmark and Share