Projekt Pawilonu Polskiego na „Expo'58” w Brukseli

Autor: Babicz, Tadeusz
Numer inwentarza: ZAB 8_37
Data: 1956
Opis: Fot. Walentyna Mądroszkiewicz
Projekt wykonany w ZAB (Zakłady Artystyczno-Badawcze). Zespół: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, Lech Tomaszewski (konstrukcja przekrycia), Wojciech Fangor (malarstwo). Wersja pierwsza konkursowa oznaczona „BX 58”.
Bookmark and Share