Bar „Wenecja”

Numer inwentarza: ZAB 16_12
Data: 1959-1961
Opis: Fot. Zbigniew Kapuścik
Projekt zespołu gastronomicznego na Woli w Warszawie, tzw. „Bar Wenecja”, w ramach prac ZAB (Zakłady Artystyczno-Badawcze), 1959-1961. Współautorzy: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, Adolf Szczepiński (nadzór realizacyjny).
Bookmark and Share