Projekt Pawilonu Polskiego na „Expo'58” w Brukseli. Schemat struktury przestrzennej przekycia

Autor: Tomaszewski, Lech
Numer inwentarza: ZAB 8_12
Data: 1957
Opis: Fot. Adam Kaczkowski
Projekt wykonany w ZAB (Zakłady Artystyczno-Badawcze). Zespół: Jerzy Sołtan, Zbigniew Ihnatowicz, Lech Tomaszewski (konstrukcja przekrycia), Wojciech Fangor (malarstwo). Wersja pierwsza konkursowa oznaczona „BX 58”.
Bookmark and Share