Okno w nowej sali, projekt do dworu w Moskorzewie

Autor: Jastrzębowski, Wojciech
Numer inwentarza: MASP 3592
Data: 1917
Wymiary: 44,2 x 41,7
Technika: ołówek, kalka
Opis: Projekt rozbudowy dworu Augusta Potockiego, we współpracy z Tadeuszem Stryjeńskim
Bookmark and Share