Okno i drzwi głównej sali, projekt dla dworu w Moskorzewie

Autor: Jastrzębowski, Wojciech
Numer inwentarza: MASP 3589
Data: 1917
Wymiary: 33,3 x 50,2
Technika: ołówek, kalka
Opis: Projekt rozbudowy dworu Augusta Potockiego, we współpracy z Tadeuszem Stryjeńskim
Bookmark and Share