Okno szczytowe, projekt do dworu w Moskorzewie

Autor: Jastrzębowski, Wojciech
Numer inwentarza: MASP 3587
Data: 1917
Wymiary: 41,9 x 56,2
Technika: ołówek, kalka
Opis: Projekt rozbudowy dworu Augusta Potockiego, we współpracy z Tadeuszem Stryjeńskim
Bookmark and Share