Przejście przez lamus, projekt do dworu w Moskorzewie

Autor: Jastrzębowski, Wojciech
Numer inwentarza: MASP 3586
Data: 1917
Wymiary: 43,1 x 40,4
Technika: ołówek, kalka
Opis: Projekt rozbudowy dworu Augusta Potockiego, we współpracy z Tadeuszem Stryjeńskim
Bookmark and Share