Drzwi główne, projekt dla dworu w Moskorzewie

Autor: Jastrzębowski, Wojciech
Numer inwentarza: MASP 3585
Data: 1917
Wymiary: 45,9 x 36,6
Technika: ołówek, kalka
Opis: Projekt rozbudowy dworu Augusta Potockiego, we współpracy z Tadeuszem Stryjeńskim
Bookmark and Share