Adam, Eve and Noah's Ark (wykres harmoniczny 1)

Autor: Sołtan, Jerzy
Numer inwentarza: MASP 7394
Data: 1978
Wymiary: 30,4 x 22,8
Technika: ołówek, kredka, flamaster, kalka
Bookmark and Share