all things considered... 5 (szkic niezrealizowanej grafiki)

Autor: Sołtan, Jerzy
Numer inwentarza: MASP 7363
Data: 1978
Wymiary: 34,9 x 27,2
Technika: ołówek, flamaster, kalka
Bookmark and Share