Święty Florian

Autor: Wąsowicz, Wacław
Numer inwentarza: MASP 703
Data: 1920
Wymiary: 13 x 8,2
Technika: drzeworyt, papier
Opis: Z teki "Drzeworyty Wacława Wąsowicza"
Bookmark and Share