Linearny System Ciągły. System komunikacji.
Szkice i notatki

Autor: Hansen, Oskar
Numer inwentarza: MASP 7053
Data: 1967
Wymiary: 29,5 x 42
Technika: ołówek, kredka, papier
Bookmark and Share