Linearny System Ciągły. Szkice i notatki

Autor: Hansen, Oskar
Numer inwentarza: MASP 7052 (a, b)
Data: 1966-1967
Wymiary: 29 x 42
Technika: ołówek, kredka, tusz, papier
Bookmark and Share