Linearny System Ciągły. Pasmo Wschodnie

Autor: Hansen, Zofia
Numer inwentarza: MASP 7206
Data: 1974
Wymiary: 34 x 70
Technika: tusz, kalka
Opis: Współautorzy: Oskar i Zofia Hansen, Svein Hatløy. V projekt konkretyzacji LSC dla 5 000 mieszańców Przemyśla, opracowany w biurze projektów „Bipromasz” na zlecenie Biura Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Przemyślu (17 października 1974), nie wdrożony, doceniany w środowisku, główny architekt województwa wnioskował o przyznanie nagrody w 1976.
Bookmark and Share