Linearny System Ciągły. Szkic systemu komunikacji

Autor: Hansen, Oskar
Numer inwentarza: MASP 7048
Data: 1967
Wymiary: 29,7 x 42
Technika: ołówek, kredka, flamaster, collage, papier
Bookmark and Share