Linearny System Ciągły. Panorama Warszawy – widok Pasma Mazowieckiego od strony Wisły

Autor: Hansen, Oskar
Numer inwentarza: MASP 7209
Data: 1966
Wymiary: 34 x 165
Technika: tusz, ołówek, kalka
Opis: Pierwsza konkretyzacja Linearnego Systemu Ciągłego - Pasmo Mazowieckie. Prace nad LSC powstały w ZAB (Zakładach Artystyczno-Badawczych) warszawskiej ASP, w zespole: Oskar Hansen, Grzegorz Kowalski, Svein Hatløy.
Bookmark and Share