Szkic polichromii mebli projektowanych do wyposażenia żłobków

Autor: Sołtan, Jerzy; Ihnatowicz, Zbigniew
Numer inwentarza: MASP 7325
Data: 1951
Wymiary: 17 x 46.7
Technika: tusz, akwarela, kalka
Opis: Projekt typowych polichromowanych sprzętów wykonane zostały dla Domu Dziecka na zlecenie Państwowego Instytutu Matki i Dziecka, zrealizowane w IWP w Warszawie, II nagroda MKiS.
Bookmark and Share