Szkic polichromii mebli projektowanych do wyposażenia żłobków

Autor: Sołtan, Jerzy ; Ihnatowicz, Zbigniew
Numer inwentarza: MASP 7323
Data: 1951
Wymiary: 27,5 x 47,5
Technika: tusz, akwarela, kalka
Opis: Projekt typowych polichromowanych sprzętów wykonane zostały dla Domu Dziecka na zlecenie Państwowego Instytutu Matki i Dziecka, zrealizowane w IWP w Warszawie, II nagroda MKiS.
Bookmark and Share