Projekt okna do lamusa dworu w Moskorzewie

Autor: Jastrzębowski, Wojciech
Numer inwentarza: MASP 3588
Data: 1917
Wymiary: 39,2 x 34
Technika: ołówek, kalka
Opis: Projekt rozbudowy dworu Augusta Potockiego, we współpracy z Tadeuszem Stryjeńskim.
Bookmark and Share