Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia Polskich Grafików RYT dla Władysława Skoczylasa

Numer inwentarza: MASP/dep. 658
Data: 1932
Wymiary: 40,3 x 36,9
Technika: drzeworyt, papier
Opis: Praca zbiorowa. Układ graficzny: Stanisław Ostoja-Chrostowski. Autorzy rycin: Edmund Bartłomiejczyk, Tadeusz Cieślewski syn, Maria Dunin, Ludwik Gardowski, Wiktoria Goryńska, Janina Konarska, Bogna Krasnodębska-Gardowska, Tadeusz Kulisiewicz, Stefan Mrożewski, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Wiktor Podoski, Wacław Wąsowicz
Bookmark and Share