Zwiastowanie

Autor: Giedroyć-Wawrzynowicz, Janina Róża
Numer inwentarza: MASP 4865
Data: ok. 1930
Wymiary: 29,6 x 18,4
Technika: drzeworyt, bibułka
Bookmark and Share