Bez tytułu

Autor: Seidenbeutel, Efraim; Seidenbeutel, Menasze
Numer inwentarza: ns_0055
Data: lata 30.
Opis: fotografia archiwalna na szklanym negatywie
Bookmark and Share