Przygotowywanie rzeźb do cyrku Trumanillo

Numer inwentarza: SN_561
Data: 1953
Technika: negatyw czarno-biały
Bookmark and Share